روی قسمت‌های مختلف عکس (پنج جای مختلف) کلیک کنید...

Get Adobe Flash player


توضیحات بیشتر در مورد این نوع عکس‌ها: چگونه یک عکس چند فوکوسی (Multi-Focus Image) بگیریم؟